شعار سال 98 فراخوان طرح شناسائی مدیران آینده بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان
دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی - مدیریت درمان هرمزگان سامانه بانک اطلاعات آسیب های اجتماعی نوبت دهی مراکز درمانی - مدیریت درمان هرمزگان حقوق شهروندی - مدیریت درمان هرمزگان