زمان انتشار: ۱۳۹۴ يکشنبه ۲۱ تير ساعت 12:11 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۴/۲۴ ساعت 14:19    تعداد بازدید: 1119    کد مطلب: 17689

کارشناس طب کار
کارشناس طب کار
کارشناس طب کار


خانم نصرت ایرانمنش
تلفن: 33665439
-برنامه ریزی  در خصوص اجرای ماده 90 قانون تامین اجتماعی و 92 قانون کار و پیگیریهای مربوطه
-شرکت در کمیته های فنی ماده 90 قانون تامین اجتماعی ، جلسات شورای هماهنگی خدمات بهداشتی بیمه شدگان ، جلسات کمیسیونهای پزشکی و......حسب مورد و نیاز
-بررسی آماری مربوط به صدمات شغلی بیمه شدگان براساس حادثه ناشی از و بیماریهای شغلی به تفکیک مناطق و تنوع فعالیتها
-بررسی وضعیت بهداشت حرفه ای مراکز تابعه و ارائه راهکارهای اصلاحی به مقامات مافوق
-مشارکت با سایر کارخانجات ذیربط حسب ضوابط و دستورالعملهای ارسالی از ستاد در خصوص ارائه خدمات ذیربط به خانه های بهداشت کارگری ( شامل ، بازآموزی ، آموزش ، بازدید ، سمینار)
-برنامه ریزی و نظارت بر فعالیتهای بهداشتی و ایمنی واحدهای تابعه سازمان ( بهداشت محیط و حرفه ای ، آموزش بهداشت ، کمیته های بهداشتی و....)
- تشخیص موارد مربوط به تخلفات از اصول ایمنی و بهداشتی واحدهای تابعه سازمان و تهیه گزارش به مقام مافوق
-آشنا نمودن کارکنان و مسئولین به مقررات بهداشتی و ایمنی مصوب و مساعی لازم برای بهبود روابط آنها

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha