زمان انتشار: ۱۳۹۴ يکشنبه ۲۱ تير ساعت 12:13 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۵/۵ ساعت 13:31    تعداد بازدید: 918    کد مطلب: 17691

کارشناس کلینیک
کارشناس کلینیک
کارشناس کلینیک


سرکار خانم جمیله ساعی
تلفن: 33665441
• بررسی کمی و کیفی ارائه خدمات پرستاری و مامایی در مراکز درمانی واحدهای بستری و سرپایی براساس مقررات و ضوابط موجود
• نظارت بر اجرای دستورالعمل های ارسالی از گروه پرستاری و مامایی و رعایت استانداردهای قانونی و حرفه ای در مراکز درمانی تابعه استان
• بازدید مستمر از واحدهای سطح استان به منظور حصول اطمینان از حسن انجام خدمات وثبت ارائه گزارش به مافوق
• نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاری و مامایی مبتنی بر استاندارد با استفاده از ابزار مناسب (چک لیست)
• نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف سطوح مختلف کارکنان پرستاری و مامایی
• مشارکت در توزیع ، تقسیم و اعزام نیروی انسانی اعم از استخدامی ، طرحی و قراردادی در مراکز درمانی تابعه استان

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha