زمان انتشار: ۱۳۹۴ دوشنبه ۲۲ تير ساعت 13:19 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۴/۲۴ ساعت 12:32    تعداد بازدید: 821    کد مطلب: 17794

کارشناس ارشد مالی
کارشناس ارشد مالی
کارشناس ارشد مالی


آقای محمود مسقطی

تلفن: 33665429
• مسئولیت حسن اجرای امور مربوط به سرپرستی کلی برنامه ها و فعالیت مالی و نظارت بر فعالیتهای مالی واحدهای اجرایی
• مسئولیت تهیه و تنظیم به موقع صورتحسابهای ماهانه و ترازنامه درمان استان
• مسئولیت ایجاد هماهنگی و وحدت عمل بین فعالیتهای کلیه واحدهای تابعه
• ارتباط مستمر و موثر با اداره کل امور مالی از طریق ارائه گزارشهای مالی و ترازنامه (درمان مستقیم و غیرمستقیم) در موعد تعیین شده وفق مقررات و آئین نامه های مالی

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha