زمان انتشار: ۱۳۹۴ دوشنبه ۲۲ تير ساعت 13:22 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۵/۲۷ ساعت 07:20    تعداد بازدید: 862    کد مطلب: 17796

کارشناس ارشد آموزش
کارشناس ارشد آموزش
کارشناس ارشد آموزش


آقای عبدالنبی سبیلی
تلفن:33665446
-هماهنگی و تشریک مساعی با واحدهای ذیربط در خصوص نیاز سنجی ، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی در سطح استان
-هدایت و سرپرستی کلی برنامه ها و فعالیتها ی مرتبط با طراحی و تدوین دوره های آموزشی براساس خط مشی ها و سیاستهای تبیین شده از سوی اداره کل آموزش
-بررسی در خصوص نحوه تعیین و تشخیص صلاحیت علمی ،تخصصی و تجربی اساتید و مربیان دوره های آموزشی و ارائه طریق و راهنمایی لازم در این رابطه
-مسئولیت حسن انجام طرحها و برنامه های آموزشی کارکنان در سطح استان
-مسئولیت ارزیابی عملکرد و نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی سازمان و ارائه گزارش به مقام مافوق
برسی و پیشنهاد بودجه بخش آموزش نیروی انسانی در مدیریت درمان و واحدهای تابعه

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha