زمان انتشار: ۱۳۹۴ سه شنبه ۳۰ تير ساعت 08:42 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ساعت 09:54    تعداد بازدید: 895    کد مطلب: 18180

کارشناس روابط عمومی


تلفن: 33665428
• آگاه ساختن افکار عمومی از چگونگی خدمات و فعالیتهای سازمان از طریق وسایل ارتباط جمعی و طرق مناسب ارتباطی
• برقراری ارتباط موثر با مراجع کارگری و کارفرمایی بمنظور بهره مندی بیمه شدگان از حمایتهای قانونی و تسهیل در اجرای تعهدات قانونی
• بررسی، نظرسنجی و ارشاد مشمولین قانون تامین اجتماعی و کارفرمایان درباره مسائل و مشکلات اجرایی در واحدهای تابعه
• همکاری با واحدهای سازمانی در بررسی و تهیه گزارش نهایی از خدمات حمایتی و کمکهای قانونی انجام شده و سایر فعالیتها و اطلاعات سازمانی مورد نیاز مراجع قانونی در سطح استان در حدود وظایف محوله
• انجام سایر وظایفی که از سوی مقام مافوق در چارچوب قوانین و مقررات ارجاع می گردد.

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha