زمان انتشار: ۱۳۹۰ چهارشنبه ۶ مهر ساعت 15:20 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۶/۱۱ ساعت 15:28    تعداد بازدید: 20531    کد مطلب: 1846

پرداختهائی که مشمول کسر حق بیمه نیستند


تمام مزایای نقدی که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق ، کارمزد ویا کارآموزی به بیمه شده پرداخت می شود در صورتی که از حداقل حقوق و مزایای سال مربوطه کمتر نباشد، مشمول کسر حق بیمه است. مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیست به شرح زیر است:

 

 
   
  • بازخرید ایام مرخصی
   
  • کمک هزینه عائله مندی
   
  • هزینه سفر و فوق العاده ماموریت
   
  • عیدی
   
  • مابه التفاوت کمک هزینه مسکن وخواربار درایام بیماری
   
  • حق شیر
   
  • پاداش نهضت سواد آموزی
   
  • حق التضمین (کسر صندوق )
   
  • خسارت اخراج و مزایای پایان کار
   
  • پاداش افزایش تولید باتوجه به مصوبات اداره کار

 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha