زمان انتشار: ۱۳۹۰ چهارشنبه ۶ مهر ساعت 15:50 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۲/۳/۶ ساعت 12:52    تعداد بازدید: 86328    کد مطلب: 1852

کارفرمایان کارگاههای تازه تاسیس (شخصیت حقیقی)برای تشکیل پرونده بیمه ای خود چه باید بکنند


کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون باید ظرف مدت 15 روز ازتاریخ تاسیس به منظور بیمه کردن کارکنان خود به نزدیکترین شعبه تامین احتماعی واقع درمحدوده عملکرد کارگاه مراحعه کنند ومدرکی را که نشانگر کارفرما بودن آنها می باشد، به شعبه تحویل داده و کد کارگاه دریافت نمایند.

مدارکی که می تواند ملاک کارفرمایی شخص باشد:

 

 
   
  • جواز کسب صنفی معتبر(دائم یاموقت) یا هرگونه اجازه کار از مراجع ذیصلاح
   
  • پروانه تاسیس یا بهره برداری
   
  • اسناد مالکیت یا اسناد احاره و یا صلح نامه کارگاه (اعم از رسمی یا عادی)
   
  • تایید اتحادیه یا مجمع امورصنفی مربوطه مبنی بر کارفرمایی و بهره برداری کارگاه
  شعبه تامین اجتماعی، پس از شناسایی کارگاه و تعداد کارگران شاغل در آن، پرونده کارگاه را تشکیل داده و شماره کارگاه را به آن اختصاص خواهد داد.
 
  کارفرما می بایستی هر ماه لیست کارگران یا کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی که در استخدام یا در اختیار دارند صرف نظر از نوع قرارداد و کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت حقوق و مزایا در مهلت مقرر در قانون (حداکثر تا آخرین روز ماه بعد) به سازمان ارسال نماید.
 
  به هنگام تحویل اولین لیست، باید اصل و تصویر شناسنامه تمام کارکنان کارگاه به واحد نام نویسی شعبه ارایه شود و ضمن دریافت شماره بیمه، این شماره در لیست های ماهانه در مقابل نام افراد درج گردد تا بیمه شدگان بتوانند از خدمات بیمه استفاده نمایند.
 
  لازم است یادآوری شود که در مورد زیر، دریافت مفاصاحساب از شعبه تامین اجتماعی لازم است:
   
  • به هنگام نقل و انتقالات کارگاه

 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha