زمان انتشار: ۱۳۹۳ دوشنبه ۱۸ فروردين ساعت 14:36 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۵/۱۹ ساعت 14:32    تعداد بازدید: 97681    کد مطلب: 1948

اروتز و پروتز


سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگانی که طبق تجویز پزشک معالج و تأیید مراجع پزشکی سازمان نیازمند به استفاده از وسایل کمک پزشکی می باشند، طبق تعرفه های مصوب مبلغی را تحت عنوان کمک هزینه اروتز و پروتز پرداخت می نماید. پروتز و اروتز به وسایلی مانند عینک طبی، دست و پای مصنوعی و سمعک گفته می شود که برای جبران نقص عضو یا تقویت یکی از حواس به کار می روند.

افراد واجد شرایط برای دریافت هزینه پروتزو اروتز:

بیمه شدگان اجباری و اختیاری، مستمری بگیران و مقرری بگیران بیمه بیکاری به همراه افراد تحت تکفل ایشان مشمول دریافت کمک هزینه وسایل کمک پزشکی هستند. این افراد درصورت نیاز به وسایل کمک پزشکی، پس از تهیه این وسایل، می توانند بر اساس ضوابط و دستورالعملهای موجود کمک هزینه پیش بینی شده را دریافت نمایند.

مدارک لازم برای دریافت هزینه پروتز و اروتز :

گواهی تجویز پزشک متخصص مرتبط

ارائه فاکتور خرید معتبر

دوره تمدید:

استفاده مجدد از اقلام ذیل با رعایت دوره تمدید بلامانع بوده و سایر اقلام صرفاً برای یکبار به مشمولین قابل پرداخت می باشد:

شرح

دوره تمدید

شیشه عینک طبی

هر دو سال یکبار

کنتاکت لنز

هر ده سال یکبار

سمعک

هر ده سال یکبار

ویلچر

هر 7 سال یکبار

چشم مصنوعی

هر پنج سال یکبار

دست و پای مصنوعی

هر5 سال یکبار

کفش طبی کلاب فوت

هر دو سال یکبار

 

 

نحوه تأئید:

1-پرداخت هزینه عینک طبی و اقلام با تعرفه کمتر از200.000 ریال بدون نیاز به تایید پزشک معتمد بلامانع می باشد، مشروط برآنکه اقلام با تعرفه بیش از50.000 ریال (به استثنای عینک طبی که با تجویز اپتومتریست ها نیز قابل پرداخت است) توسط پزشک متخصص مرتبط تجویز شده باشد. بنابراین بیمه شده بامراجعه مستقیم به شعبه باارائه گواهی تجویز پزشک و ارائه فاکتور خرید می تواند هزینه مربوطه رادریافت کند.

2-مرجع تایید آن دسته از وسایل کمک پزشکی که تعرفه آن تا مبلغ700.000 ریال می­باشد، پزشک معتمد واقلام با تعرفه بیش از این مبلغ  و همچنین کنتاکت لنز و اقلام لباس سوختگی شورای پزشکی خواهد بود. ضمناً مرجع تایید پروتزهای دندانی، دندانپزشکان معتمد می باشند.

 


  نمونه فرم های سازمان تامین اجتماعی

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha